6 Şubat 2011 Pazar

Catia Kaç Modülden oluşur?

Catia 117 modülden oluşmaktadır. Modüllere yardımcı script FBX yazılımları ile geliştirmeye açık bir programdır.

Bölümler ve Modüller:

ENOVIA ve CATIA Çözümleri:

ENOVIA V5 VPM ve CATIA Çözümleri, müşterilerin dijital anlamdaki girişimlerini ortaya koyabilmelerine izin vererek, başlangıç aşamasındaki kavramdan ürünün hizmete sunulacağı ana kadar tüm ürün yaş çevriminin oluşturulup simule edilmesine imkân tanır.

ENOVIA V5 VPM and CATIA Çözümleri, endüstri ve özel ticaret süreçlerini yaratıcılık ve yenilik konusunda desteklerken, gelişim sürecinin kısalmasına, ürün kalitesinin artırılmasına yardımcı olur, hissedarlar arasında rekabet ortamının oluşmasını sağlar: 
CATIA, dijital ürün tanımlaması (3D Design) ve simülasyonu ile ENOVIA V5 VPM çözümünü destekler, dijital ürün, süreçler ve kaynakların tümünün kolektif bilgi yönetimini sağlayabilen girişim çözümleri sunar ve işbirliği ya da görsel veri yönetimine imkân tanır.
İki ürün çizgisi arasındaki veri uyumundan faydalanılmasını sağlamakla beraber, ENOVIA V5 VPM çözümündeki CATIA Version 4 ve Version 5 ve uygulamalarda da kullanılan birleşimlerdeki gibi kusursuz hibrid kurulumlar ortaya koyan sayısız entegrasyon özelliği sunar.

Birleştirilmiş entegrasyon, Dijital Ürün yaş çevrimi iletişim hattını oluşturur ve ortak verinin yeniden kullanılabilmesine izin verir. Aslında, müşteriler CATIA’da oluşturulan 3D verisini ENOVIA’da saklayabilir ve bileşen özelliklerini değiştirebilmek, geometrik sunumları bileşenlere/bileşenlerden eklemek/çıkarmak için ENOVIA V5 VPM çözümünden CATIA’ya geçebilirler.

ENOVIA ve CATIA, ürün oluşturulması (“ne?”), dijital üretim (“nasıl?”), işbirliği ve işbirlikçi çalışma alanları ile yaş çevrimi yönetimi için araçlar sunan 3D PLM markalarıdır.

3D PLM, müşterilerinin ortak bir ürün, süreç ve kaynak tasarımını (PPR) paylaşabilmek için işbirlikçi çalışma alanları kullanarak Mühendislik, Üretim, Bakım & Destek hizmetlerindeki çalışma süreçlerini iyileştirebilmelerine yardımcı olur. PRR, şirketlerin tüm ürün yaş çevrimi boyunca veriyi kavrayabilmelerine, değiştirebilmelerine ve tekrar kullanabilmelerine imkân tanır.


İşbirlikçi çalışma alanları, müşterilerine girişim üyelerinin birbiriyle bağlantı kurabilmelerini, 3D gücünü kullanarak gerçek zamanlı bir etkileşim içinde olabilmelerini ve ürünlerin, süreçlerin ve kaynakların ortak bir “çalışma içi” dijital maketini kullanabilmelerini sağlayan benzersiz bir çevre sunar.
ENOVIA 3dcom, işbirlikçi çalışma alanları ve genişletilmiş ENOVIA görsel ürün tasarım ve yaş çevrimi uygulamaları ile tüm tedarik zinciri entegrasyonu için SMARTEAM ulaşımı ile karar-destek yetenekleri dağıtır. ENOVIA V5 VPM ile CATIA birleşimi, 3D PLM çözümünün PPR merkez teknolojisini açmasının doğrudan bir sonucudur.

Catia Altyapısı:

Catia Version 5, geliştirilmiş mekanik süreç merkezli tasarım ihtiyaçlarına hitap eder. Öncü kenar özellik-temelli tasarım fonksiyonlarına ek olarak, bu çözüm aynı zamanda mekanik montaj tasarımları ve çizim oluşturma için oldukça faydalı yetenekler de içerir. Hem UNIX hem de Windows ortamlarında bulunabilen Version 5, Windows sunum standartlarıyla tamamen uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

CATIA Version 4 tasarımlarının değiştirilip işlenmesi gerektiği genişletilmiş girişimde uygulanabilmesi için, Version 5, CATIA Version 4 verisi ile benzersiz bir iki-yönlü işbirliği içerir. Benzer şekilde, Version 5, işbirlikçi uygulamalar sunarak CATIA Solutions Version 4 portfolyosunun düşünce özgürlüğünden de yararlanmaktadır. Açık bir çözüm olarak, en çok kullanılan veri değişim endüstri standartlarına sahip ara yüzler içerir.

Catia Ürün Yapısı:

Ürün yapısı çalışma alanı, sezgisel ve esnek bir kullanıcı ara yüzüne sahip bir bileşen yapısının (Ürün, Parça, Montaj,...) sunumuna izin verir. Kullanılan bileşenler, net bir şekilde tanımlanır ve böylece montaj yönetimi çok daha kolaylaşmış olur. Bileşenleri ya da kısıtlamaları kopyalayıp yapıştırabilir, montaj yapısına yeni bir bileşen ekleyebilir, eksik kalıpları yükleyebilir (fazla olanları çıkarabilir), bileşenleri yer değiştirebilir ve bileşen özeliklerini değiştirebilir, parçalara/parçalardan coğrafi sunumları ekleyip/çıkarabilirsiniz.

Catia Real Time Rendering (Gerçek Zamanlı Render):

Real Time Rendering 1 (RT1), gerçekçi render oluşturabilmek için parça ve ürünler üzerinde eşleme materyallerinin ve tüm ürün geliştirme süreci boyunca kullanılacak materyal özellilerinin tanımlanmasına izin verir. Materyal özellikleri aşağıda verilen materyal özelliklerini tanımlar:

• Fiziksel ve mekanik özellikler (Youngs modülüsü, yoğunluk, ısısal büyüme ve benzeri.)

• 3D sunumu: geometrideki dokular

• 2D sunumu: taslak oluşturma hedefleri için kalıplar

Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) ve Knowledge Advisor (Bilgi Danışma) gibi diğer Version 5 ürünleri, Real Time Rendering (Gerçek Zamanlı Render) 1 ile tanımlanan materyal özelliklerine sahiptir. Materyaller, kütüphanelerde düzenlenip yönetilirler. Hazır bir materyal kütüphanesi, Real Time Rendering (Gerçek Zamanlı Render) 1 içermektedir.

Real Time Rendering (Gerçek Zamanlı Render) 2 (RTR), mevcut olan tüm yazılım özelliklerini en verimli şekilde kullanarak, tasarımcıların interaktif bir biçimde gerçekçi ve dinamik renderler ile gerçek zamanlı animasyonlar oluşturabilmelerine imkân tanıyan bir üründür. Kullanıcılar, materyalleri, ışık ve çevreyi dinamik bir şekilde oluşturup hazırlarken, değişim sonuçlarını en hızlı biçimde görüntüleyebilirler.

RTR, aşağıda verilenlere benzer birtakım özel anahtar fonksiyonlar sağlamaktadır:

• Lineer olmayan yansımalar gibi ileri düzeydeki yansıma ayarları ve materyal başına bir çevre görüntüsü tanımlayabilme özelliği

• Tümleşik çevre görüntüsü üreticisi

• Yeni manüel uyarlanabilir eşleme işlemcisi

• Mevcut bir materyalden materyal parametreleri kopyalayabilme özelliği

• Basit ve güçlü animasyon yetenekleri

Materyaller eşlenirken, Real Time Rendering (Gerçek Zamanlı Render) ürünleri, CATPart ve .CATProduct (CATParça ve CATÜrün) belge çeşitlerine uygun olacak şekilde bulunabilir. Kullanıcılar, materyalleri pek çok çalışma alanında kullanabilir: örneğin; Parça Tasarımı, Şekil Tasarımı, Montaj Tasarımı, FreeStyle (Serbest Stil) Shaper (Biçimlendiricisi) DMU (tüm çalışma alanları), vb.

Catia Photo Studio (Resim Düzenleme):

Photo Studio (Resim Düzenleme), kolaylıkla ve interaktif bir şekilde bir ürünün gerçekçi görüntülerini oluşturabilmenize ve animasyonlarını yaratmanıza yardımcı olur. Kullanım kolaylığı ve render özelliklerinin interaktif ön izlemesi sayesinde Photo Studio, render uzmanlarının yardımı olmadan da istedikleri zaman yüksek kaliteli, gerçekçi görüntüler elde edebilmeyi amaçlayan, “uzman olmayan” tüm kullanıcılar için mükemmel bir araçtır.

Photo Studio (Resim Düzenleme), kullanıcıların fikirlerinin sunumlarını paylaşabilmelerini ve kaliteli sunumlar hazırlayabilmelerini sağlayarak, proje işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Model görünümünün gerçekçi bir simülasyonunu vererek, aynı zamanda ürün geliştirme sürecinin her hangi bir evresinde, tasarım kalitesini garantilemek için de kullanılabilir.

Catia Photo Studio Optimizer Özet:

Photo Studio Optimizer, Photo Studio (Resim Düzenleme) kapsamındadır ve gerçeğine uygun görüntü ve videolar oluşturabilmek isteyen kullanıcılar için çok önemli bir tamamlayıcı oluşturur. Photo Studio Optimizer aslında, Global Illumination ve Caustics gibi ileri teknolojiler kullanarak Photo Studio’nun (Resim Düzenlemenin) render yeteneklerini güçlendirmektedir.


Photo Studio Optimizer, “gerçeğe yakın” mantığını geliştirebilmek için oldukça güçlü araçlar sunmaktadır. 3D Texture and Bump Mapping (Üç Boyutlu Doku ve Çıkıntı Eşleme) işlevleri sayesinde, kullanıcılar ürünün fiziksel yaş çevriminin başlangıç aşamasındaki görüntüsünü önceden elde edebileceklerdir.

Catia Component Catalog Editor (Bileşen Katalog Düzenleyicisi):

Component Catalog Editor (Bileşen Katalog Düzenleyicisi), tüm standart bileşenleri (CATParts (CATParçaları) ve CATProducts (CATÜrünleri)) gerektiğinde kullanıp değiştirebileceğiniz anahtar sözcüklere göre sınıflandırabilmek için güçlü araçlar sunar.

Katalog oluşturmanın yanında, Component Catalog Editor (Bileşen Katalog Düzenleyicisi), aynı zamanda kataloglar arasında gezinmenizi, katalog bileşenlerini somutlaştırmanızı, istenen bileşenleri bulmak için bir katalogdaki ve sorgulama kataloglarındaki herhangi bir bileşenin ön izlemesini elde edebilmek adına bir gözlemci ile gezinebilmenizi sağlar.

CATIA Instant Collaborative Design (Hızlı İşbirlikçi Tasarım):

CATIA Instant Collaborative Design (Hızlı İşbirlikçi Tasarım), genişletilmiş girişim çerçevesindeki tüm katılımcılar arasında tasarım paylaşımına imkân tanıyabilmek için, hızlı bir işbirliği sağlamaktadır.

• Part Design (Parça Tasarımı), GSD ve Functional Modeling (İşlevsel Tasarım) içinde hızlı işbirliği

• Topluluklar arasında işbirliği

• İşbirlikçi çevreyi güvence altına alabilme özelliklerini barındırmaktadır.

Catia VPM Supply Chain Engineering Exchange (Tedarik Zinciri Mühendislik Değişimi):

Endüstride, tedarikçiler büyük ölçüde, malların tasarım ve üretimiyle ilgilenirler. Ön tasarımdan itibaren üreticilerin (OEMler) tedarikçileri ile veri alışverişine girmeleri gerekmektedir. Bu tasarım ve üretim süreci yakın endüstrilerde giderek daha küresel bir hal almaktadır.

• Çalışma kapsamını (bir arabanın üç boyutlu sunumunun bir bölümü gibi) ve/veya güncellenecek bir belge setini tedarikçilerin edinebilmesini sağlamak için, OEMlerin, CAD belgeleri, montaj yapıları, çizimler ve parça tanımları gibi bilgi sistemlerinde bilgi edinmeleri gerekmektedir.

• Tedarikçiler, güncellenmiş ya da yeni CATIA belgeleri, montaj yapıları, çizimler veya uygulanabilir veri (kinematik, sayısal komutlar) ile birlikte çalışma sonuçlarını OEMlere gönderirler.

• OEMler, bu veriyi ortak bilgi sistemlerinde yeniden oluştururlar.
Pek çok şirket, ENOVIA VPM ya da ENOVIA V5 VPM ile işbirliği içerisinde CATIA yazılımını kullanmaktadır. 
Bu bağlamda, Tedarikçiler ve OEMler arasındaki alışverişin kolaylaştırılabilmesi için, çok sayıda yöntem tercih edilmektedir:

• STEP AP203/AP214 değişimleri gibi nötr dosya formatları kullanarak veri alışverişinde bulunmak.

• ENOVIA kısmi kopyalama (örneğin; ENOVIAVPM multi-site)

• Tedarikçilerin OEMlerle uzaktan iletişim yoluyla bağlantı kurabilmeleri

• CATIA Yerel dosya değişimleri

SmarTeam - CATIA Integration (Birleşimi):

SmarTeam - CATIA Integration (Birleşimi), CATIA kullanıcıları için, kusursuz, entegre, çabuk uygulanabilir bir çizim ve belge yönetim aracıdır. Parça, ürün ve çizimleri kolaylıkla, etkili bir şekilde ve ekonomik bir şekilde yönetebilmeniz için gereken gücü size sunar ve montaj oluşturmada yardımcı güçlü işlevler sağlar. 
CATIA Integration (Birleşimi) ile birlikte SmarTeam ürün verisi yönetim çözümü (PDM), CATIA belgelerini sezgisel bir biçimde kolaylıkla oluşturabilmeniz, düzeltebilmeniz ve izleyebilmeniz için gereken araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır.
SmarTeam, devrimsel nitelikte ve en hızlı şekilde kolaylıkla uygulanabilen bir PDM çözümüdür. Bu felsefe, ürünün arkasında durur ve kullanıcıların geniş ölçüdeki işlevsellikten yararlanırken, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde dört dörtlük bir Ürün Veri Yönetim çözümü uygulayıp kullanabilmelerini sağlar.

SmarTeam, bir kuruluşun çalışma süreci boyunca belge akışını kolaylaştırır ve böylece şirket içi iletişim, işbirliği ve ekip çalışması gelişebilir. CATIA Integration (Birleşimi) ile birlikte SmarTeam, ürün yaş çevrimi boyunca bireylerin bir ekip olarak çalışabilmelerini sağlayan süreç odaklı bir yaklaşım sunar.

Mechanical Design;

Catia Part Design (Parça Tasarımı):

Part Design (Parça Tasarımı) uygulaması, montaj kavramından yinelemeli ayrıntılı tasarıma kadar sezgisel ve esnek bir kullanıcı ara yüzü ile sağlam 3D (üç boyutlu) parçaların tasarlanmasını mümkün kılar. Part Design (Parça Tasarımı) uygulaması, basit düzeyden ileri düzeye çeşitli zorluklarda, parçalar için tasarım gereçlerini temin edebilmenizi sağlayacaktır.

Özelliğe dayanan tasarım gücünü Boolean yaklaşımının esnekliğiyle birleştiren bu uygulama, ön tasarım ve yerel 3D (üç boyutlu) parametreleştirme gibi çoklu tasarım yöntemleri ile birlikte son derece verimli ve sezgisel bir tasarım çevresi sunar.
Ölçülebilir bir ürün olarak Part Design (Parça Tasarımı), Assembly Design (Montaj Tasarımı) ve Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi mevcut ya da gelecek diğer eş ürünlerle birlikte işbirliği içerisinde kullanılabilir. Başlangıç aşamasındaki kavramdan ürünün işleme girmesine kadar olan tüm ürün geliştirme sürecine destek sağlayabilmek için, endüstri içerisindeki en geniş uygulama portfolyosuna CATIA Solutions Version 4 ile işbiriliği yoluyla da ulaşılabilir.

Catia Cast and Forged Part Optimizer (Çevirim & Taklit Parça Geliştiricisi):

Cast and Forged Part Optimizer (Çevirim & Taklit Parça Geliştiricisi), çevirim ve taklit süreçlerinde uzmanlaşan kullanıcılara yönelik hazırlanmıştır.

Cast and Forged Part Optimizer (Çevirim & Taklit Parça Geliştiricisi), genel parça tasarımının son adımındaki yetenekleri sağladığı için, makineleme sürecinde başarılı bir entegrasyonu garantileyebilmektedir. Mevcut tüm yeteneker, zamandan ciddi anlamda kazanç sağlayan yenilikçi bir teknolojiye dayanmaktadır.

Catia Functional Molded Part:

CATIA Functional Molded Part (İşlevsel Kalıplanmış Parça), “işlevsel tasarım” adı verilen 3D (üç boyutlu) dijital modellerin geliştirilmesi için yeni bir yaklaşım sunar. İşlevsel tasarımın amacı, ürün tasarımcılarının işlevsel hedeflere ve ürünlerinin tasarım sınırlarına yoğunlaşabilmelerini sağlamaktır. Ürün tasarımında bu bilginin elde edilmesi, davranışsal özelliklerin ve minimum geometrik yapımın bileştirilmesi yoluyla geometrik şekilden çıkarılabilecek bilgiyi sağlar. Sonuç olarak, tasarımcılara mühendislik konularına eğilebilmeleri için daha fazla zaman kazandırıp, alternatif tasarım yaklaşımları geliştirerek ve tasarımların iyileşmesini sağlayarak 3D (üç boyutlu) modellerin üretilebilmesi için harcanacak çabada ciddi anlamda bir azalma görülür.

CATIA Functional Molded Part (İşlevsel Kalıplanmış Parça), uygun davranışlarla etkileşimleri içeren kapasite ve özelliklerin oluşturulması için araçlar hazırlar. Davranışlar, materyal ekleme, çıkarma veya alan koruma gibi farklı tasarım işlevleri edinirler. Uygun davranış ve etkileşimleri içermeleri sebebiyle, bu daranışlara “işlevsel kapasite” veya “işlevsel özellik” adı verilir.

Ölçülebilir bir ürün olarak, Functional Molded Part (İşlevsel Kalıplanmış Parça), Assembly Design (Montaj Tasarımı) ve Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi mevcut ya da gelecek diğer eş ürünlerle birlikte işbirliği içerisinde kullanılabilir

Catia Assembly Design (Montaj Tasarımı):

Montaj Tasarımı, sezgisel ve esnek bir kullanıcı ara yüzü ile montaj tasarımları oluşturur.

Ölçülebilir bir çalışma alanı olarak, Assembly Design (Montaj Tasarımı), Part Design (Parça Tasarımı) ve Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi mevcut eş ürünlerle işbirliği içinde kullanılabilir.

Başlangıç aşamasındaki kavramdan ürünün işleme konacağı son ana kadar olan tüm ürün geliştirme sürecine destek olması için, endüstri içerisindeki en geniş uygulama portfolyosuna, CATIA Version 4 işbirliği yoluyla ulaşılabilir.
Digital Mock-Up (DMU) Navigator (Dijital Maket Navigatör) denetim yetenekleri, aynı zamanda montajların izlenip kontrol edilmesinde de kullanılabilir. Diğer izleme araçları ile ileri yürüyüş ve uçma gibi çeşitli hızlardaki, interaktif teknikler, büyük montajlar arasında görsel olarak gezebilmenizi sağlar.

Montaj Tasarımı – Kullanıcı Rehberi, nasıl montaj oluşturulacağının gösterilmesi için tasarlanmıştır. Bu rehber, karşılaşılabilecek çeşitli düzeyledeki montaj oluşumunun gösterilmesini amaçlar.

Catia Interactive Drafting (İnteraktif Çizim):

Version 5 Interactive Drafting (Interaktif Çizim), 2D (iki boyutlu) tasarım ve çizim üretim gereçleri kullanan yeni nesil bir üründür.

Interactive Drafting (İnteraktif Çizim), bir temel sistem içerisinde tek başına 2D (iki boyutlu) CAD çevresinde kullanılabilen, oldukça üretken, sezgisel bir çizim sistemidir. Bu sistem aynı zamanda, çizimlerin (teknik resimlerin) süsleme ve ek açıklamaları için, entegre 2D (iki boyutlu) interaktif işlevsellik ve ileri düzeydeki üretim çevresi ile (Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) ürününü de geliştirir. Böylece, 2D’ye (iki boyutluya) dayanan tasarım yöntemlerinden 3D’ye (üç boyutluya) dayanan tasarım yöntemlerine basit ve sade bir geçiş yapılmış olur.

Interactive Drafting (İnteraktif Çizim), Version 4 ile ileri düzeyde uyum sergilemektedir. Interactive Drafting (İnteraktif Çizim) sayesinde, Version 4 ile başlatılan çizimleri Version 5’de inceleyip tamamlayabilmek mümkündür.

Interactive Drafting (İnteraktif Çizim) Kullanıcı Rehberi, çeşitli zorluk düzeylerindeki çizimlerin nasıl oluşturulacağını göstermek için hazırlanmıştır. Bir çizim oluşturmanın pek çok yolu vardır ve bu belge karşılaşılabilecek farklı oluşturma düzeylerinin gösterilmesini hedeflemektedir.

Catia Generative Drafting (Üretken Teknik Resim):

Version 5 Generative Drafting (Üretken Teknik Resim), kullanıcılara 3D (üç boyutlu) parçalarla montaj tanımlarından çizimler oluşturabilmeleri için güçlü işlevler sunan yeni nesil bir üründür.
Generative Drafting (Üretken Teknik Resim), farklı zorluk düzeylerindeki çizimlerin oluşturulması; bu çizimlerde boyutların, ek açıklamaların ve süslemelerin kullanılmasına yönelik standart bir üründür.

Catia 3D (üç boyutlu) Tasarım için 2D (iki boyutlu) Düzen:

3D (üç boyutlu) Tasarım için 2D (iki boyutlu) Düzen, ileri düzeydeki 2D (iki boyutlu) çizim-benzeri üretim çevresinde 3D (üç boyutlu) modeller tasarlamanızı sağlayan yeni nesil bir üründür. 3D (üç boyutlu) Tasarım için 2D (iki boyutlu) Düzen; süsleme, boyutlar, ek açıklamalar, 2D (iki boyutlu) bileşenler, kullanım kısıtlamaları ile profil ve plan çıktıları gibi diğer temel yetenekleri sunmasının yanında; bu sistem ile 2D (iki boyutlu) geometriye dayanan plan görünümleri de oluşturulabilir. 
Tasarımınız, 2D (iki boyutlu) kağıtlarda ve görüntülerde hazırlandıktan sonra, tasarımı doğrudan basabileceksiniz veya tasarımdan bir çizim kağıdı oluşturabilecek, onu görselleştirmek için görüntüler ekleyebileceksiniz.

3D (üç boyutlu) Tasarım için 2D (iki boyutlu) Düzen- Kullanıcı Rehberi, farklı zorluk düzeylerindeki plan görünümlerinin nasıl oluşturulacağını göstermek için hazırlanmıştır.

Catia Sketcher (Desinatör):

Desinatör uygulaması, tasarımcıların hızlı ve doğru bir şekilde 2D (iki boyutlu) profillerin eskizlerini çizebilmelerini sağlamaktadır.

Eskiz: Desinatör çalışma alanında oluşturulan geometrik elemanlardan oluşan set. Örneğin: bir eskiz; profil, yapım çizgileri ve noktalarını içerebilir.

Catia Structure Design (Yapı Tasarımı):

Version 5 Structure Design (Yapı Tasarımı), kü yapı montajları tasarlayabilmek ve yapı ayrıntıları için araçlar sunar. Bu ürün, çeşitli endüstrilerdeki ayrılnıtlı tasarım gereçlerinine hitap eder. Özel olarak aşağıda verilen yetenekleri edinmenizi sağlar:

• Düzlemsel ve kıvrımlı kalıplar oluşturmak,

• Lineer, bükük ve burkulmuş şekiller oluşturmak,

• Şekil ve kalıpları ayrırıp birleştirmek,

• Kesme ve kırpma şekillerini tanımlamak,

• Hepsinin temel bir katalog da bulunabileceği, kesme, dilimleme, kesikler, çukurlar, vb. özellikler edinmek,

• Kalıp ve şekillerden oluşturulan çok sayıda parça ile ayraçlar, halkalar, kompleks çelik kalıplar gibi parametrik montajlar oluşturmak,

• DIN, AISC, EN OTUA standartlarına sahip ve tamamlanmış bölüm katalogları edinebilmek.

Structure Design (Yapı Tasarımı), tasarım özellikleri oluşurabilmek ve eskiz dayalı profillerin, tabanların ve belirgin yüzeylerin oluşturulmasının otomatikleştirilmesi için, Knowledgeware yeteneklerinden faydalanır. İşleme, havacılık, gemi yapımı ve bitki tasarım endüstrileri için çelik montaj tasarımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ideal bir araçtır.

Tüm talimatlar, eğitim süresini azaltarak kullanım kolaylığı sağlayan ortak bir Windows grafik ara yüzü kullanmaktadır.

Ölçülebilir bir ürün olarak, Structure Design (Yapı Tasarımı), Generative Shape Design (Üretken Şekil Tasarımı), Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) ve Knowledgeware ürünleri gibi diğer Version 5 ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Catia Wireframe and Surface (Tel kafes ve Yüzey):

Wireframe and Surface (Tel kafes ve Yüzey) çalışma alanı, öncül tasarım sırasında tel kafes yapım elemanlarını oluşturmanızı ve tel kafes ile yüzey özellikleri aracılığıyla mevcut 3D (üç boyutlu) mekanik parça tasarımını geliştirmenizi sağlar. Part Design (Parça Tasarımı) için bir tamamlayıcı olan bu ürün, somut hibrid tasarlamanın gerektirdiklerini karşılamaktadır.

Özelliğe dayalı yaklaşım, tasarım yöntemleri ile tasarım özelliklerinin keşfedilip tekrar kullanılması için, üretken ve sezgisel bir tasarım çevresi sunar.

Ölçülebilir bir ürün olarak Wireframe and Surface, Part Design (Parça Tasarımı), Assembly Design (Montaj Tasarımı) ve Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi eşdeğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. Başlangıç aşamasındaki kavramdan ürünün işleme girmesine kadar olan tüm ürün geliştirme sürecine destek sağlayabilmek için, endüstrideki en geniş uygulama portfolyosuna aynı zamanda CATIA Solutions (CATIA Çözümleri) Version 4 ile kurulacak işbirliği aracılığıyla da ulaşılabilir.

Generative Sheetmetal Design (Üretken Metal Tasarımı):

Generative Sheetmetal Design (Üretken Metal Tasarımı) çalışma alanı, sezgisel ve esnek bir kullanıcı ara yüzü sunan yeni nesil bir üründür. Özelliğe dayalı uygun tasarlamayı sağlar, bu sayede, katlanmamış ya da katlanmış parça sunumları arasındaki uygun mühendislik ile kâğıt metal parçaların tasarlanması mümkün hale gelmiştir.

Generative Sheetmetal Design (Üretken Metal Tasarımı), aşağıda verilen temel fonksiyonları sunmaktadır:

* Uygun ve sadık metal özelliklerine dayalı tasarlama,

* Katlanmış ve katlanmamış parça sunumları arasında uygun mühendislik,

* Tanımlanmış şirket standartları tablolarına ulaşma,

* Katlanmamış görüntü ve özel ayarları içeren sadık çizim yetenekleri.

Tüm kâğıt metal özellikleri, uygun bilgiyi edinebilmek ve tasarım kalitesini artırabilmek için, Knowledge Advisor (Bilgi Danışma) çalışma alanı tarafından tekrar kullanılabilir. Yerel olarak entegre edilmiş Generative SheetMetal Design (Üretken Kâğıt Metal Tasarımı), tüm V5 uygulamaları ile aynı kullanım kolaylığı ve aynı kulanıcı ara yüzü tutarlılığını sunar.

Ölçülebilir bir ürün olarak Generative Sheetmetal Design, Assembly Design (Montaj Tasarımı) ve Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi mevcut ya da gelecekteki eşdeğer CATIA V5 ürünleri ile birlikte uyum içerisinde kullanılabilir. Başlangıç aşamasındaki kavramdan ürünün işleme girmesine kadar olan tüm ürün geliştirme sürecine destek sağlayabilmek için, endüstrideki en geniş uygulama portfolyosuna aynı zamanda CATIA Solutions (CATIA Çözümleri) Version 4 ile kurulacak işbirliği aracılığıyla da ulaşılabilir.

SheetMetal Design:

SheetMetal Design (Bükümlü Metal Tasarımı) çalışma alanı, sezgisel ve esnek bir kullanıcı ara yüzü sunan yeni nesil bir üründür. Özelliğe dayalı uygun tasarlamayı sağlar, bu sayede, katlanmamış ya da katlanmış parça sunumları arasındaki uygun mühendislik ile kâğıt metal parçaların tasarlanması mümkün hale gelmiştir.
SheetMetal Design aşağıda verilen temel fonksiyonları sunmaktadır:

• Uygun ve sadık bükümlü metal özelliklerine dayalı tasarlama,

• Katlanmış ve katlanmamış parça sunumları arasında uygun mühendislik,

• Tanımlanmış şirket standartları tablolarına ulaşma,

• Katlanmamış görüntü ve özel ayarları içeren sadık çizim yetenekleri.

Tüm sheetmetal özellikleri, uygun bilgiyi edinebilmek ve ve tasarım kalitesini artırabilmek için, Knowledge Advisor (Bilgi Danışma) çalışma alanı tarafından tekrar kullanılabilir.

Yerel olarak entegre edilmiş SheetMetal Design (Metal Tasarımı), tüm V5 uygulamaları ile aynı kullanım kolaylığı ve aynı kulanıcı ara yüzü tutarlılığını sunar.

Ölçülebilir bir ürün olarak SheetMetal Design, Assembly Design (Montaj Tasarımı) ve Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi mevcut yada gelecekteki eşdeğer CATIA V5 ürünleri ile birlikte uyum içerisinde kullanılabilir. Başlangıç aşamasındaki kavramdan ürünün işleme girmesine kadar olan tüm ürün geliştirme sürecine destek sağlayabilmek için, endüstrideki en geniş uygulama portfolyosuna aynı zamanda CATIA Solutions (CATIA Çözümleri) Version 4 ile kurulacak işbirliği aracılığıyla da ulaşılabilir.

Catia Aerospace Sheet Metal Design:

Aerospace Sheetmetal Design (Havacılık Metal Tasarımı) çalışma alanı, özelliğe dayalı uygun tasarlamayı sağlar, böylece, katlanmamış ya da katlanmış bir parça sunumu arasındaki uygun mühendislik ile kâğıt metal parçaların tasarlanması mümkün hale gelebilir.

Aerospace Sheetmetal (Havacılık Kâğıt Metali), önceden tanımlanmış özellikler kullanarak bir parçayı tanımlamanızı sağlar. Hem devrik geometri hem de basit geometri özelliklerin açıklanması yoluyla hesaplanabilir.

Catia Functional Tolerancing and Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek açıklama):

Functional Tolerancing and Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek açıklama), 3D (üç boyutlu) toleranslandırma özelliklerini ve ek açıklamaları kolaylıkla tanımlayarak bunları doğrudan 3D (üç boyutlu) parça ya da ürünler üzerinde yönetebilmenizi sağlar.

Ürünün sezgisel ara yüzü, kü ve orta boyuttaki endüstrilerdeki, tasarım aşamasından üretim mühendisliği sürecine kadar 2D (iki boyutlu) çizimlere daha az yer vererek 3D (üç boyutlu) uzman sunum kullanımının artırılmasını amaçlayan yeni uygulama müşterileri için ideal bir çözüm sunar.

Functional Tolerancing and Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek açıklama) çözümündeki ek açıklamalar, Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) ürünündeki ek açıklama kalıp kavramı kullanılarak çıkarılabilir.

Son olarak, 3D (üç boyutlu) ek açıklama, tasarımın belli başlı alanları üzerinde veya tüm dijital tasarı sırasında ek açıklama ve toleranslandırmaların çevrilmesi için uzman araçlar sunan ENOVIA - DMU Dimensioning and Tolerancing Review 1 product (DT1) ya da DELMIA - DMU Dimensioning and Tolerancing Review 2 product (MTR) kullanımıyla gözden geçirilebilir.

Bu manüel, 3D (üç boyutlu) parça ya da ürünler üzerindeki ek açıklama toleranslandırmada uzmanlaşma ihtiyacı duyan kullanıcılara hitap etmektedir. Bu ürün, tasarımcıların, seçilen yüzeyler üzerinde aşağıdaki yöntemlerle doğru Toleranslandırmaları kullanmalarına yardımcı olmaktadır:
Toleranslandırılacak yüzeylerin seçilmesi,

Mevcut seçnekler, toleranslandırma türleri, düzenleyiciler vb. arasından seçim yapabilme. Sistem, seçilen yüzeylerle tutarlı olan seçenekler arasından bir seçim sunar.

Toleranslandırma değerinin girilmesi. Toleranslandırma ve ek açıklamalar daha sonra oluşturulabilir ve 3D (üç boyutlu) geometri üzerinde gösterilebilir. Bunun yanı sıra, standartlaştırılmış bir model (genel standartlar: ISO, ASME / ANSI) kullanarak bir ek açıklama kalıbına yerleştirilir.

Sonuç olarak, tasarımcıların toleranslandırma sözdiziminin doğru olup olmayacağı konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz; çünkü bu sözdizim, seçilen toleranslandırma standartlarına (ISO, ASME / ANSI) uygun şekilde ve doğrudan detaylandırılabilir.

Tasarımcılar, toleranslandırma şemalarının parça geometrisiyle tutarlı olduğundan emin olabilirler. Tüm karmaşık standartlaştırılmış kurallar göz önünde bulundurulduğunda bile, tasarımcıların toleranslandırma uzmanı olmalarına gerek kalmaz. Tüm bunların yanında, toleranslandırma özellikleri geometrik değişimlerle tutarlı kalacaktr.

Functional Tolerancing and Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek açıklama), Saklama sistemi ile birlikte diğer bir deyişle Visualization Mode’da (Görselleştirme Modunda) çalışabilmenizi sağlar. Ek açıklamalar, kaydedilebilir ya da bu moddaki ilgili cgr belgesi olmadan da kaydedilebilir. cgr belgesinde, ek açıklamalar gösterilir ve bunlar sorgulanabilir ya da filtrelenebilir. Bir ek açıklamadüzeltilirken, ilgili belge de otomastik olarak Design Mode’a (Tasarım Moduna) geçecektir.

Üzerinde çalıştığınız alana göre aşağıda verilen üç temel çalışma alanı bulunduğunu unutmamak gerekir:

Parça (Functional Tolerancing and Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek açıklama çalışma alanı)

Ürün (Product Functional Tolerancing and Annotation (Ürün İşlevsel Toleranslandırma ve Ek açıklama) çalışma alanı)

Süreç (Process Tolerancing and Annotation (Süreç Toleranslandırma ve Ek açıklama) çalışma alanı)

Catia Mold Tooling Design (Kalıp İşleme Tasarımı):

Mold Tooling Design (Kalıp İşleme Tasarımı) uygulaması, kullanıcı tanımları ve standart kataloglar kullanarak kalıp temelinden bileşenlere kadar tam bir püskürtme kalıbı tasalamanıza yardımcı olmaktadır.

Kalıp Temeli: Kalıbı oluşturan kalıp seti.

Catia Core and Cavity Design (Çekirdek ve Kovuk Tasarımı):

Core and Cavity Design (Çekirdek ve Kovuk Tasarımı) aşağıda verilen işlemleri amaçlar:

Kalıplandırılmış bir parçanın hızlı analizi (maliyet fizibilitesi),

Kalıp tasarım ve üretimi için kalıplandırılmış parçaların hazırlanması.

Core and Cavity Design (Çekirdek ve Çekirdek Tasarımı), Mold Tooling Design (Kalıp İşleme Tasarımı) ile kullanılabilecek hazır bir kalıplandırılmış parça üretebilmek için, bir parçanın gerekli olabilecek kaydırıcı ya da kaldırıcıları içeren çekirdek ve kovuk yanlarını tanımlar.

Bu ürün, analiz ve doğru ayarlama kapasitesinin yanında tanımlanabilen işlevleri içerir:

• Çekme yönleri,

• Parça hattı,

• Parça yüzeyi,

• Ayırma yüzeyi

Catia Weld Design (Kaynak Tasarımı):

Weld Design (Kaynak Tasarımı), montajlardaki kaynakları tasarlamanıza yardımcı olur.

Bu uygulama, kaynak fabrikasyon gereksinimlerini yerine getirebilmeniz için farklı araçlar sağlayarak oldukça üretken ve sezgisel bir tasarım çevresi sunar.
Weld Design (Kaynak Tasarımı), Generative Drafting (Üretken Teknik Resim) gibi diğer ürünlerle birlikte işbirliği içerisinde kullanılabilir.

Catia Healing Assistant:

Healing Assistant, yüzey geometrisi ve yüzey topolojisi üzerinde çalışabilmek için gerkli araç setini sunar. CATIA V5 ile oluşturulmamış parçalar, CATIA V5 geçerlilik standartlarına uymayabilir ve kullanılmadan önce birtakım düzeltme ve ayarlamaları gerektirebilirler.

Healing Assistant, mümkün olduğunca hızlı ve ergonomik bir şekilde:

* oluşabilecek problemler (mesafeli boşluklar, teğet geçme ve eğilme, bükülme) için yüzeyleri analiz etmenizi,

* karşılaşılabilecek her hangi bir problemi gidermenizi,sağlar.

Catia Composites Design (Bileşen Tasarımı):

Composites Design (Bileşen Tasarımı) 3, üreticilerin havacılıktan otomative veya tüketici malları şirketlerine kadar bileşen parçalarını tasarlamalarında gereken süreyi kısaltmalarına yardımcı olan, bileşen süreci merkezli ileri düzeyde bir çözümdür.

Bu çözüm, kavram aşamasında bile sınırlı bileşen analizi ve üretilebilirlik için ürünün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, ön tasarım ve detaylı tasarım adımlarını kapsayan araçlar sunar.

Composites Design (Bileşen Tasarımı) 3, CATIA V5 yapısının tüm avantajlarından faydalanarak benzersiz ve güçlü bir bileşen tasarım çözümü sunmaktadır. CATIA V5 avantajları arasında; yerel entegrasyon, yayılmış Knowledgeware yetenekleri ve CATIA V5 kullanım kolaylığı yer alır.

Composites Design (Bileşen Tasarımı) çalışma alanının alt parçaları olarak ayrıca aşağıdaki ürünler de mevcuttur:

Composites Engineering Design (CPE) (Bileşen Mühendisliliği Tasarımı) ürünü, ön tasarımdan ayrıntılı mühendislik tasarımına kadar tüm bileşen parça tasarımları için özel olarak hazırlanmış süreç odaklı araçlar sunar.

Otomatik katarın oluşturulması, kesin somut üretim, fiber davranış simülasyonu ve gözetim yetenekleri gibi analiz araçları, bu ürünün bazı temel bileşenleri arasında yer almaktadır.

Bu ürün, kullanıcıların üretim kısıtlamalarını kavramsal tasarım aşamasının başlangıcında yerleştirilmesini sağlayarak; tasarım-üretim sürecini kısaltır.

Composites Design for Manufacturing (CPM) (Üretim için Bileşen Tasarımı) ürünü, bileşen parçalarının üretim hazırlığı için özel olarak hazırlanmış süreç odaklı araçlar sunar.

Güçlü senkronizasyon yetenekleri ile CPM, tedarikçilerin OEMleri ile bileşen tasarım sürecinde yakından işbirliği kurabilmelerini sağlayan, mühendislik tasarımı ile fiziksel üretim arasındaki temel bağlantıdır.

CPM üretim mühendisliği, bileşen tasarım sürecini, tüm üretim ve üretilebilirlik kısıtlamalarını içerebilir.

Shape Design & Styling :

FreeStyle Shaper, Optimizer & Profiler

Catia FreeStyle Shaper, Optimizer & Profiler:

FreeStyle Shaper, tasarımcının çiziminden yüzeyin son halini almasına kadar olan her çeşit yüzey elemanını dinamik anlamda tasarlayabilmek adına üretim süreçleri için hazır olacak şekilde kullanılan güçlü bir tasarım aracıdır.

Bu ürünü kullanarak, üretim sürecinin en başından 3D (üç boyutlu) kıvrım ve yüzeyleri serbestli biçimli olarak oluşturabilir ve üretilen tüm elemanları dinamik anlamda deforme edebilir yada bu elmanların analizini yapabilirsiniz.

FreeStyle Optimizer ile dijital veri gibi diğer elemanlara bağlı olarak kıvrım ve yüzey şekilleri oluşturabilir ve bu şekiller üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

FreeStyle Profiler ile doğrudan, tek bir adımda profil ve kıvrım setlerine bağlı olarak kompleks yüzeyler oluşturabilirsiniz ve bu yüzeyleri ikinci bir adımda deforme etmek zorunda kalmazsınız.

Catia FreeStyle Sketch Tracer:

FreeStyle Sketch Tracer, tasarımcının çizimlerini 3D (üç boyutlu) ortama geçirebilmek için kullanılan yeni nesil bir araçtır.

Bu ürünü kullanarak, elle yaptığınız çizimlerden ya da resim gibi daha farklı kaynaklardan 3D (üç boyutlu) geometri oluşturabilmek için 2D (iki boyutlu) görüntüleri 3D (üç boyutlu) bir ekrana dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde 3D (üç boyutlu) modeli taslakla bağlantılı olarak konumlandırabilir ve diğer ürünlerle birlikte doğrudan taslak üzerinde geometrik ana hatlar oluşturabilirsiniz.

Generative Shape Design, Optimizer, Developed Shapes & BiW Templates

Catia Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme):

Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme) çalışma alanı wireframe (telkafes) ve yüzey özellikleri kullanarak hızlı bir biçimde hem basit hem de kompleks şekiller tasarlayabilmenizi sağlar. Bu ürün, şekil tasarımı oluşturma ve düzeltme için çok sayıda araç sunar. 
Part Design (Parça Tasarımı) gibi diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme) katı tabanlı (solid-based) hibrid tasarlamanın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özelliğe dayalı yaklaşım, tasarım yöntemleri ve tasarım açıklamalarını kavrayabilmek ve tekrar kullanabilmek için üretken ve sezgisel bir çevre sunar.
Bu yeni uygulama hem uzman hem de geçici kullanıcılara hitap etmektedir. Uygulamanın sezgisel arayüzü çok az sayıda arayüz ile hassas ve doğru şekil tasarımları oluşturabilmeyi mümkün kılar. İletişim kutuları açıklama gerektirmeyecek kadar açıktır ve pratikte her hangi bir yöntem gerektirmezler. Bununla birlikte tüm tanımlama adımları değiştirilebilmektedir.

Ölçülebilir bir ürün olarak, Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme) Part Design (Parça Tasarımı) ile FreeStyle Shaper ve Optimizer gibi diğer Version 5 ürünleri ile birlikte kullanılabilir. Endüstrideki en geniş uygulama portfolyosuna da aynı zamanda CATIA Solutions Version 4 (CATIA Version 4 Çözümleri) ile kurulacak işbirliği sayesinde ulaşılabilir. Böylelikle başlangıçtaki kavram aşamasından ürünün işleme konacağı sürece kadar olan tüm ürün geliştirme sürecine destek sağlanmış olur.

Catia Shape Sculptor:

Shape Sculptor Version 5 uygulaması, kullanıcıların hızlı bir şekilde poliganal modeller oluşturabilme, düzeltebilme, bu modeller üzerinde değişiklikler yapabilme ve bu modellere bir heykeltıraş gibi şekil verebilme olanağı tanıyan yeni ve güçlü bir üründür. Shape Sculptor’da taranan bir model gönderilebilir ve ayrıntı ve yeni özellikler ekleyebilmek amacıyla kolaylıkla düzeltilebilir. Poligonal modelleri oluşturmanın bir diğer yolu da mevcut yüzey modellerini mozaikle döşemek ya da 3D (üç boyutlu) kıvrımlardan yararlanmaktır. Güçlü ve sezisel poligonal tasarım araçları sayesinde yeni özellik ve ayrıntılar poligonal modele eklenebilir.

Kullanım kolaylığı sayesinde Shape Sculptor, yüzey kaplama fazla kompleks bir hal aldığında, poligonal modeller, parçalar ve yüzeye dayalı kavramsal tasarım araçları üzerinde düzeltmeleri kolaylıkla yapabilmek ve tüm bunlara bir heykeltıraş gibi şekil verebilmek için gereken mükemmel bir araçtır.

Shape Sculptor, Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme), FreeStyle ve Automotive Class A gibi kıvrım ve yüzeye dayalı tasarım araçlarıyla ve bunların yanında Digitized Shape Editor, STL Rapid Prototyping ve Quick Surface Reconstruction gibi poligonal ürünlerle birlikte kullanılabilir.

Catia Imagine & Shape:

Imagine & Shape ürünü, hızlı bir şekilde ve kolaylıkla şekil oluşturabilmeyi amaçlayan yeni nesil bir araçtır.

Bu ürün sayesinde kullanıcı, yaratıcılığını somutlaştırabilir ve bununla birlikte Sketch Tracer ürünüyle oluşturulmuş resimlerden de yararlanabilir.

Ölçülebilir bir ürün olarak Imagine & Shape ürünü Part Design (Parça Tasarımı), Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme) ve FreeStyle gibi ürünlerle birlikte kullanılabilir. Böylece stillendirme ile mühendislik arasında doğabilcek herhangi bir veri kesintisi ortaya çıkmayacağı için küresel süreç ciddi anlamda düşürülebilir.

Catia Automotive Body in White Fastening (Araç Beyaz Gövde Bağlayıcılarının Tasarımı):

Automotive Body in White Fastening (Araç Beyaz Gövde Bağlayıcılarının Tasarımı) uygulaması, Automotive Body In White Fasteners (Araç Beyaz Gövde Bağlayıcılarının Tasarımı) tasarımı için özel olarak hazırlanmış bir üründür. Adhesives, Sealers ve Mastics ile kaynak teknolojileri ve mekanik perçinlemeyi desteklemektedir. Kendileriyle eşleşen uygun parametreleri ile birlikte özel bağlayıcı süreç kodları tüm bu genel bağlama teknolojileri için bir Application Parameters Start-Up (Uygulama Parametreleri Başlangıcı) dosyasında kurulabilir. Bu dosya şirket ya da endüstrinin gerektirdiği özel standartlara göre müşteri tarafından tamamen özelleştirilebilir. Bu ürünün özelliği temel alan yaklaşımı büyük ölçüde yapılandırılmış ve sezgisel bir tasarım çevresi sunar.

Bağlayıcılar, eklenecek paçaların özel bağlama bölgelerini bağlayabilmek için toplanabilir. Bağlayıcılar gibi belirli noktalar oluşturabilir, bunlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve bunları silebilirsiniz.

Bağlayıcıları yerleştirmenin yanı sıra, tarafsız bir ASCII metin formatına dönüştürülebilecek (aynı şekilde bu formattan önceki haline de dönüştürülebilecek) verinin listelenmesi için raporlar uygulamada yayımlanabilir. Böylece müşteri bağış sisemleri de açılmış olur.

Automotive Body in White Fastening (Araç Beyaz Gövde Bağlayıcılarının Tasarımı) uygulaması bir P3 ürünüdür. Bu yüzden eğer ABF ve FAR lisansları mevcut değil ise bağlayıcılara ait veri gösterilmez. Yalnızca FAR lisansının mevcut olduğu durumlarda Automotive Body in White Fastening (Araç Beyaz Gövde Bağlayıcılarının Tasarımı) verisi gösterilebilir ve bu veri düzeltilebilir ancak değiştirilemez.

Ölçülebilir bir ürün olarak Automotive Body in White Fastening (Araç Beyaz Gövde Bağlayıcılarının Tasarımı) ürünü Assembly Design (Montaj Tasarımı) ve Generative Shape Design (İleri Seviyede Yüzey Modelleme) gibi ürünlerle birlikte kullanılabilir.

Catia Digitized Shape Editor (Dijital Şekil Düzenleyicisi):

Digitized Shape Editor (Dijital Şekil Düzenleyicisi) nokta bulutları halinde dijitalleştirilmiş parçaları okumak, dönüştürmek ve işlemek için kullanılan güçlü bir uygulamadır. Daha sonra bu nokta bulutları Quick Surface Reconstruction (Yüzeylerin Hızlı bir Şekilde Yeniden Oluşturulması), DMU ya da Surface Machining (Yüzey İşleme)’de kullanılabilir veya daha başka pek çok formata dönüştürülebilirler.

Digitized Shape Editor (Dijital Şekil Düzenleyicisi): çeşitli veri alma (indirme) fomatları sunar,gerektiğinde alınan şekillerin belirgin özelliklerini (serbest kenarlar, façetalar...) dikkate alır, filtreleme, aktivasyon ve çıkarma fonksiyonlarıyla (milyonlarca nokta içerebilen) hızlı bir bulut işleme sağlar, bulut noktalarından (noktalar, taramalar, ızgaralar, örgü şebekeler) oluşan çeşitli elemanların kolaylıkla kullanılabilmesini sağlar, birleştirilen, dizilen bulutların ya da düzlemsel (yüzeysel) bölümlerin oluşturulması gibi düzeltme fonksiyonları sunar, bulutun görüntülenmesi ve analizi gibi fonksiyonlar sunar,

işlenen nesnelerin mimari yapısını korur, doğrudan diğer uygulamalarla birlikte ya da görselleştirme için kullanılabilecek mozaikler sunar, çeşitli formatlarda oluşturulmuş modellerin dönüştürülmesini sağlar.

Catia Quick Surface Reconstruction (Yüzeylerin Hızlı bir Şekilde Yeniden Oluşturulması):

Quick Surface Reconstruction (Yüzeylerin Hızlı bir Şekilde Yeniden Oluşturulması), Digitized Shape Editor (Dijital Şekil Düzenleyicisi) ürünü kullanarak silinmiş ve mozaiklenmiş dijital veriden yüzeylerin hızlı bir şekilde ve kolaylıkla kurtarılmasını sağlar.

Quick Surface Reconstruction (Yüzeylerin Hızlı bir Şekilde Yeniden Oluşturulması) şekil türüne göre yüzeylerin kurtarılabilmesi için çeşitli yaklaşımlar sunar:

Organik şekiller (silindir, iskelet, düzlem vb. özelliklerden yoksun serbest biçimli yüzeyler).

Mekanik şekiller (düzlem, silindir, küre, koni biçimli).

Eğim derecesi ya da iso-eğim özelliklerini analiz edebilen Quick Surface Reconstruction (Yüzeylerin Hızlı bir Şekilde Yeniden Oluşturulması) araçları sayesinde, kullanıcılar ilgili yüzey alanında çark dişlilerini birbirine geçirecek bölümlemeleri kolaylıkla oluşturabilirler. Quick Surface Reconstruction (Yüzeylerin Hızlı bir Şekilde Yeniden Oluşturulması) kendi özel seçme araçlarına sahiptir.

Catia Realistic Shape Optimizer:

Realistic Shape Optimizer ürününün temel uygulama alanları ve temel özellikleri aşağıda verilmiştir:

Yükleme koşulları altında parçaları gösterebilme,

İşlemeyi iyileştirebilmek için ters analiz gerçekleştirebilme (Die, Cast, Mold, ...),

CAD başlangıç tanımıyla karşılaşırıldığında “önceden belirlenmiş” ölçümlere dayanarak parça tanımını geliştirme.

Analysis:

Catia Generative Structural Analysis (İleri Düzeyde Yapısal Analiz):

Generative Structural Analysis (İleri Düzeyde Yapısal Analiz), 3D (üç boyutlu) sistemler için birincil sıralı mekanik analizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlar.
Bu çalışma alanı aşağıda verilen ürünlerden oluşmaktadır:

Generative Part Structural Analysis (GPS) (İleri Düzeyde Yapısal Analiz) ürünü, uzman olmayan gündelik kullanıcılar için özel olarak hazırlanmıştır. Bu ürünün sezgisel arayüzü, çok az sayıda etkileşim ile mekanik davranış bilgisi elde edebilme imkânı sunar. İletişim kutuları açıklama gerektirmeyecek kadar açıktır ve pratikte her hangi bir yöntem gerektirmezler. Çünkü tanımlama adımları sıralı olarak gerçekleştirilmek zorunda değildir. Karışık bir şekilde de yapılabilirler.

ELFINI Structural Analysis (EST) (ELFINI Yapısal Analizi) ürünü, yukarıda behsedilen ürünün doğal bir eklentisidir ve tamamıyle V5 mimarisine dayanmaktadır. Bu ürün ileriye dönük tüm mekanik analiz gelişmelerinin temelini göstermektedir.

Generative Assembly Structural Analysis (GAS) (İleri Düzeyde Montaj Yapısal Analizi) ürünü, tüm bir montajın mekanik davranışının çalışılabilmesini sağlayan Generative Part Structural Analysis (İleri Düzeyde Parça Yapı Analizi) ürününün entegre bir uzantısı olarak tasarlanmıştır. Ürün, yine aynı “kullanım kolaylığı” ve “kullanım keyfi” ergonomik prensipleri ile birlikte ele alınmıştır.

Generative Dynamic Analysis (GDY) (İleri Düzeyde Dinamik Analiz) ürünü, dinamik bir tepki kapsamında çalışmanızı sağlayacaktır.

Catia Advanced Meshing Tools (İleri Düzeyde Örme Araçları):

Advanced Meshing Tools (İleri Düzeyde Örme Araçları), ister yüzey isterse temel parçalar olsun tüm kompleks yapıdaki parçalar için hızlı bir şekilde sınırlı bir eleman (bileşen) oluşturabilmenizi sağlar.

Diğer bir deyişle bu ürün sayesinde özel örmeler üzerinde yüksek kontrole sahip olarak kompleks yapıdaki parçalar için uygun örmeleri gerçekleştirebileceksiniz.

Advanced Meshing Tools (İleri Düzeyde Örme Araçları) çalışma alanı aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır:

• FEM Surface (FMS) (FEM Yüzey): kompleks yapıdaki yüzey parçaları için sınırlı bir eleman modeli oluşturmada kullanılır.

• FEM Solid (FMD) (FEM Temel Parça): kompleks yapıdaki temel parçalar için sınırlı bir eleman modeli oluşturmada kullanılır.

Catia Tolerance Analysis of Deformable Assembly (Biçim Olarak Değiştirilebilen Montajın Tolerans Analizi:

Tolerance Analysis of Deformable Assembly (Biçim Olarak Değiştirilebilen Montajın Tolerans Analizi) ürünü, bileşenlerin montaj sürecini tanımlama ve bu sürecin analizini çıkarma imkanı sunmaktadır. Bu uygulama, çoklu görüntüleme ve bunların her birisi için analiz imkanı sunmasının yanı sıra kullanıcılara son derece üretken bir montaj tolerans analizi de sağlamaktadır.

Bu rehberde yer alan bilgi Tolerance Analysis of Deformable Assembly (Biçim Olarak Değiştirilebilen Montajın Tolerans Analizi) çalışma alanı için özel olarak hazırlanmıştrır.

Bu ürün, yalnızca Design Mode (Tasarım Modu) olarak da bilinen Cache Management (Önbellek Yönetimi) seçeneği ile birlikte kullanılabilir.

Bu ürün, montaj bileşenlerinin analizi için özel olarak hazırlanmıştır. Bu bileşenlere örnek olarak ağ gözü (örgü), analizi yapılacak kaynaklar içeren V4 modeline ait belgeleri ya da dış görüntü ve materyallerin özelleştirildiği V5 yüzeysel parça belegelerini gösterebiliriz. V5 parça belgeleri üzerindeki Functional Tolerancing & Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek Açıklama) özellikleri toleransların çevrilmesi yoluyla ele alınabilir.

Bu ürün bundan böyle montaj bileşenlerini V5 temel parça belgeleri olarak analiz etmenizi sağlamaktadır; ancak bu çok istisnai durum için bileşenlerin Functional Tolerancing & Annotation (İşlevsel Toleranslandırma ve Ek Açıklama) özellikleri hesaba katılmamıştır.

Bu ürün, P.P.R. (Process, Product, Resources/ Süreç, Ürün, Kaynaklar) yapısı ile P.P.R. Hub yapısı temel alınarak oluşturulmuş V5 süreç belgelerini okuyup kaydedebilir.

- Süreç Listesi kapsamındaki süreçleri oluşturan montaj aktiviteleri aşağıda verilmiştir:

• Konumlandırma.

• Bağlama.

• Daha evvel gereçekleştilmiş bağlama.

• Çözme.

- Ürün Listesinin içeriği aşağıda verilmiştir:

Montaj bileşenleri.

Montaj bileşenleri arasındaki tolerans analizi özellikleri için kaynak noktalarını içeren parçalar.

- Kaynak Listesinin içeriği aşağıda verilmiştir:

• İşleme üzerindeki montaj destekleri,

• Bir montaj bileşeni ile onun destekleri arasındaki tolerans analizi özellikleri için kaynak noktalarını içeren parçalar.

Human Builder:

Ürün yaş çevriminin başlangıç aşamasındaki temel insan-ürün etkileşim analizi için dijital model çevresinde doğru şekilde standart dijital mankenler hazırlayıp kullanır.
Modül Hakkında:

Human Builder 2 (HBR), erken insan-ürün etkileşim analizi için, DMU çevresinde standart dijital insanlar üretip kullanmaktadır. Human Builder 2 içindeki araçlar; manken oluşturma, cinsiyet ve yüzdeliğin belirlenmesi, manken kullanım teknikleri, animasyon oluşturma ve ileri düzeyde görsel simülasyondur. Kullanıcı dostu bir ara yüz, birinci düzeydeki insani unsur çalışmalarının insana ait olmayan unsurların uzmanları tarafından da kullanılabileceğini garantilemektedir.

Human Builder 2 (HBR); havacılık, otomotiv, bitki tasarımı, ağır mühendislik, gemi yapımı ve elektrikli eşya endüstrilerinde; tasarım mühendisleri, yöneticiler, bakımdan sorumlu mühendisler ve kavram tasarımcılarının ihtiyaçlarına hitap eder. Human Builder 2 (HBR), ileri düzeyde ayrıntılı dijital insan üretim ve analizi, geliştirilmiş rahatlık, performans ve güvenlik için Human Measurements Editor 2 (HME), Human Posture Analysis 2 (HPA), ve Human Activity Analysis 2 (HAA) programları ile birlikte rahatlıkla kullanılabilir. Bu ürünler, bütünüyle entegre bir Human Engineering Design and Review (Sosyal Mühendislik Tsarım ve Değerlendirmesi) çözümü oluşturabilmek için birleştirilmiştir.

Modülün Önemli Özellikleri:

Sezgisel bir şekilde standart mankenler yaratabilme.

Mevcut çevre bölümlerine göre (ulaşım yeteneği) manken kullanımı için manken duruş ve konumunu belirleyebilme.

Bir operatörün görev ortamındaki görüşüyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek açısından, manken görüşünün analizi.

İnsanlar ve görsel ürünleri arasındaki etkileşim biçimini simule edebilme. İnsan-ürün etkileşim analizi ile birlikte, hızlı statik ve dinamik simülasyon elde edebilme.

Ürün tasarım verisi, çoklu CAD formatlarında tanımlandığında, insan-ürün etkileşim analizi gerçekleştirebilme.

Ürün Anahtarı Müşterileri Aşağıdaki Unsurlardan Faydalanmaktadır:

Sezgisel standart manken olşturulması…

Standart dişi ve erkek mankenlerin oluşturulmasındaki açılır menü (İsim, Cinsiyet, %5, %50, %95) kullanım açısından oldukça basittir. Manken yapısı, %99 bağımsız bağlantılardan, parçalardan ve elipslerden oluşur. Gerçek insan davranışını en doğru şekilde taklit edebilmek için, bütünüyle eklemli eller, omurga, omuz ve boyun modelleri bulunmaktadır.

Manken kullanımı…

DMU pusulası kullanılarak yada ulaşılacak nesnelerin seçilmesi ile mankenler aktif olmayan bir biçimde konumlandırılabilir. Tüm serbestlik düzeylerindeki bireysel parçaları kullanarak manken tutumunu en doğru şekilde “en iyiye ayarlayabilmek” için, doğrudan kinematik manipülatörler kullanılabilir. 7 tane hazır Ters Kinematik, manken tutumunu ele alarak gerçek insan tutumunu doğru şekilde tahmin edebilir. 148 derecelik serbestlik ise, ortak devinim sınırları ile her iki tutum türünü hesaplar.

Manken görüşünün değerlendirilmesi…

Manken görüşünün değerlendirilmesi, tasarımcının, bir operatör yada bakım sorumlusunun görev ortamındaki “gördükleri” daha iyi anlayış elde edebilmesini sağlar. Ayrı bir görüş penceresi mankenin bakış açısındaki görüş alanını gösterir. Üç farklı formattaki görüntü konileri ile birlikte görüş hatları da gösterilmektedir. Görsel yetersizlik veya görsel kısıtlamalar simule edilebilir.

Görsel özellikler, kullanıcının görsel çevre içerisinde mankenin görüşüyle ilgili fikir edinebilmesine olanak sunan koniler halinde gösterilmektedir.

İnsan-ürün etkileşimlerinin hızlı simülasyon ve analizi…

İşlevsel, dijital üç boyutlu ortamlar yaratabilmek için, mankenlere görselcekrandaki nesnelerle bağlantı kurdurulabilir. Human Builder 2 (HBR) bütünüyle V5 ürün tasarım ve izleme çözümleriyle birleştirildiği için, her hangi bir çevirim bu noktada gerekmeyecektir. Ürün DMU Space Analysis 2 ile kullanıldığında; ileri düzeyde girişim, bölümleme, ölçümler ve üç boyutlu geometri analizi, mankenler ile ekrandaki çoklu nesneler arasında gerçekleştirilebilir. Ürün DMU Optimizer 2 ile birlikte kullanıldığında; görsel ortam içerisinde, manken bileşenleri etrafındaki boş alan, kolaylıkla hesaplanabilir.

Multi-CAD yönetimi

Human Builder mankenleri, uygun Multi-CAD ürünleri tercih edildiğinde, CAD sistemi-bağımsız tasarım verisinin desteği ile birlikte kullanılabilir.

Verimli tasarım değişim yönetimi:

Human Builder 2, CATIA V5 tasarım ürünleri ile birleştirilmiştir. Bu yüzden, tasarım değişimleri etkili bir şekilde yönetilebilir ve parça türlerinin işlenmesi gibi süreçler söz konusu olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder