16 Nisan 2019 Salı

Sürekli kendini yenilenmede izlenecek yollar


1. Kendini tanımada ilgili kaynaklardan yararlanma
2. Yaşam boyu öğrenmede görsel, işitsel kaynaklardan yararlanma
3. Başarıya ulaşmada disiplinli çalışmayı alışkanlık haline getirme
4. Mantık yürütmede doğru düşünceyi kavrayacağı kaynakları seçme
5. Problem çözmede felsefi bilgilerden yararlanma
6. Estetik duyarlığın gelişmesinde doğayı araştırma
7. Vicdan ve dürüstlük kavramlarını doğru yorumlama
8. İlgi alanlarına göre mesleki bilgi ve deneyim kazanma
9. Dersin ve toplumun amaçları arasında bütünlük sağlayarak doğru davranışlar geliştirme
10.  Görgü kurallarına uygun alışkanlıklar kazanma
11.  İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik kavramlarını doğru yorumlama
12.  Konuları; olayları araştırarak sonuca ulaşma
13.  Toplumun adet ve geleneklerini kavrayarak geleceği yorumlama
14.  Karşılaşılan problemin çözülmesinde tecrübe, otorite ve kendi çözüm gücünü kullanma
15.  Zihin gelişimlerine uygun ortamları tespit etme
16.  Olayları ve tavırları sürekli sınayarak değerlendirme
17.  Karakterle kişiler arasında bir denge kurma
18.  Yaratıcı yetenekleri sürekli olarak geliştirme
19.  Problem çözmede, problemi belirledikten sonra, çözüme ulaştıracak ipuçlarını tespit etme
20.  Problemi tanımlama, tahlil etme çözme becerisine ulaşma
21.  Yetenekler doğrultusunda araştırma yaparak kendini gerçekleştirme
22.  Olayları olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek sonuca ulaşma
23.  Sürekli bilgi edinerek düşünüm güçlerini geliştirme
24.  Güven duygusunu kazanacağı çevrelerde bulunma
25.  Muhakeme ederek problem çözme yeteneklerini geliştirme
26.  Konuları bir bütün olarak değerlendirerek uygulamaya dönüştürme
27.  Tabiatı tanıyarak hayal dünyasını zenginleştirme
28.  Fikirlerini tartışacağı ortamlarda bulunarak kendisini geliştirme
29.  Duyguların geliştirilmesine uygun yaşantı ortamlarını seçme
30.  Kıyafetinde renk ve uyum konusunda birikime sahip olma
31.  Bulunduğu ortamı güzelleştirme konusunda dekor bilgisine sahip olma
32.  Çocukların fikirlerine değer vererek onlarla iletişim kurma
33.  Sanat eserlerini inceleyip değerlendirerek yorumlama
34.  Tiyatro oyunlarını izleyerek onlardan sonuçlar çıkarma
35.  Türk ve dünya büyüklerinin özelliklerini tanıtıcı yazılardan yararlanma
36.  Farklı kitaplar okuyarak hayal güçlerini geliştirme
37.  Tasarruflu olma alışkanlığı kazanma
38.  Sanatın bir veya birkaç dalında uygulama yaparak kendini tanıma
39.  Kendi işini kendisi yapabilecek nitelikte deneyler kazanma
40.  Sorumluluk duygusunu geliştirerek yerine ve zamanına göre davranışlarını kontrol etme
41.  Eleştirilerde analiz ve sentez yaparak doğruyu bulma
42.  İlgi alanları doğrultusunda çalışmalar yapma
43.  Bene, zihin, ahlak, duygu ve ruh bütünlüğünü kavrama
44.  Ulusunu severek ulusal kalkınmaya katkıda bulunma
45.  Görgü kurallarına uygun davranışlar geliştirme
46.  Doğru ve yanlış davranışlar arasında karşılaştırmalar yaparak daha iyisini seçme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder